Oberförster Carl Weiger (7978 Byte)   Oberlehrer Alfons Mager (5954 Byte)   Fabrikant Fritz Leitz (6093 Byte)  
Oberförster Carl Weiger (1893-1909)   Oberlehrer Alfons Mager (1934-1939)   Fabrikant Fritz Leitz
(1921-1934)
 
Schultheiß Richard Frank (7640 Byte)   Betriebsleiter Georg Maier (7408 Byte)   Gläsermeister Paul Wingert (5940 Byte)  
Schultheiß Richard Frank (1911-1921)   Betriebsleiter Georg Maier (1939-1945)   Gläsermeister Paul Wingert
(1945-1950)
 

weiter (1000 Byte) weiter

[Home]